Sağlık Haberleri,Bebek Sağlığı,Anne Sağlığı,Güncel Sağlık Haberleri
https://bit.ly/2Q3jBn5

Anne Sağlığı

REKLAM ALANI
Çocuk hakları alanındaki ilk toplumsal politika belgesinin İsviçre’de 1779 yılında bir emirname olarak ortaya çıktığı ifade edilirken ilk ciddi adımların birinci dünya savaşı sonrası çocukların acil gereksinimlerini gidermek için kurulan Çocuklar İçin Uluslararası Yardım Örgütü sayesinde başladığı belirtilmektedir. Sonrasında Uluslararası Çocuk Refahı Birliği adını alan bu örgütün çabaları ile 26...
Doğum kontrolü, geçici veya kalıcı olarak hamileliği ya da hamile kalma olasılığını azaltmak amacıyla çeşitli yöntemlerin, araç gereçlerin ya da ilaçların kullanılmasıdır. Doğum kontrol yöntemleri, kadınların ve erkeklerin uygulayabileceği birçok farklı uygulamayı içermektedir. Türkiye’de düşük sosyo ekonomi nedeniyle istenmeye gebelik oranları oldukça yüksektir. Son yıllarda da ülkemizde gebelik önleyici yöntemlerin...
Bir çok Avrupa ülkesinde 28. gebelik haftasına kadar olan olgular düşük olarak kabul edilirken Amerika’da düşük sınırı 24. haftaya kadar çekilmiştir. Yirmi İki buçuk haftalık doğup yaşatılan olgular rapor edilmesine rağmen, 25 ile 26. haftalar civarında yaşatılma oranı %50’dir.Ancak klasik bilgi olarak 20. gebelik haftasından önce sonlanan gebelikler abortus kabul...
12