Sağlık Haberleri,Bebek Sağlığı,Anne Sağlığı,Güncel Sağlık Haberleri
https://bit.ly/2Q3jBn5

Çocuk Zekâ Testi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

27.01.2021
445
Çocuk Zekâ Testi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Ebeveynlerin çocuklarının gelişiminde en fazla önem verdikleri alanın bilişsel gelişim alanı olduğu söylenilebilir. Bilişsel gelişim alanı temel olarak birçok beceriyi kapsasa dahi ebeveynler daha çok zekâ yönüne karşılık geldiğini düşünürler. Birçok akademik kaynak zekâ kavramını edinilen bilgiyi anlamlı bir şekilde kullanabilme, nesne-fikir ilişkisi kurabilme, somut ve soyut kavramlara ulaşabilmek için bilgiyi kullanma, hatırlama ve bilgiyi elde etme olarak tanımlamaktadır.

REKLAM ALANI

Her çocuk dünyaya kendine özgü bir potansiyel ile gelir. Bu potansiyel büyüme ve gelişme ile daha da ileri veya daha geri gidebilmektedir. 0-6 yaş aralığı bireyin sahip olduğu potansiyeli keşfettiği ve gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir. Çocuğun kendi potansiyelini keşfetmesi zekâsı ile yakından ilişkilidir.

Teknoloji ve zaman ilerledikçe çocuklarına en iyi imkanları sunmak isteyen ebeveynler çocuklarının gelişimlerini ve zekâ seviyelerini yakından takip etmekte.

Çocuklara Uygulanan Zekâ Testleri Nelerdir?

Zekâ testleri çocukların zihinsel performansını ölçmek için kullanılan ve sonucunda ‘zekâ yaşı’ elde edilen akademik, bilimsel alt yapılı testlerdir. Uzmanlar zekâ testlerinin geçerliliği ve uygulanan çocuk hakkında doğru bilgiler verebilmesi için çocuğun 5 yaşından sonra uygulanmasının daha sağlıklı olduğunu dile getiriyor. Çocuklara uygulanan zekâ testlerini ebeveynler için aşağıda listeledik.

 1. WISC-R (Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği): Zekâ testleri içeresinde en aktif kullanılan testtir. 0-16 yaş aralığında bulunan çocuklara uygulanır. 6 tane sözel alt test, 6 tane performans bölümü olmak üzere toplam 12 alt teste sahiptir. Çocuğun kronolojik yaşı hesaplanarak bu yaşı baz alınır.

WISC-R testi aşağıda sıralayacağımız becerileri test eder.

 • Uzun süreli ve kısa süreli hafıza becerisini,
 • Soyut düşünme becerisinin alt yapısını,
 • Görsel dikkat becerilerinin alt yapısını,
 • Dil becerilerini,
 • Kelime bilgisinin yaşa göre skalasını,
 • Kendini ifade edebilme becerisinin alt yapısını,
 • Sosyal ve aritmetik muhakeme becerilerini,
 • El-göz koordinasyonu becerisinin düzeyini,
 • Analiz becerisinin düzeyini,
 • Öğrenme hızı ve oryantasyon becerisinin çocuğun yaşına göre durumunu test eder.
 • Stanford Binet Zekâ Testi: Çocukların bilişsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bir bireysel zekâ testidir. İlk zekâ testi olan bu test Alfred Binet ve arkadaşları tarafından çocuklardaki öğrenme güçlüğü ve zekâ geriliğini tespit etmek amacıyla geliştirilmiştir. Günümüze gelene kadar 4 defa güncellenen Stanford Binet Zekâ testi 15 farklı alt test ile şu dört yeteneği ölçmektedir.
 • Sözle yargılama becerisini ölçer.
 • Görsel ve soyut yargılama becerisini test eder.
 • Niceliksel yargılama becerilerini test eder.
 • Kısa süreli belleğin düzeyini ölçer.

Zekâ Testleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Çocuğunuzun zekâ düzeyini ölçtürmek istediğinizde unutmamanız gereken en önemli husus zekâ testlerini uzmanlar uygular. Güvenmediğiniz, unvanını bilmediğiniz kişilere test uygulaması yaptırmamalısınız.

Ayrıca çocuğunuzun zekâ düzeyinin onun tamamını oluşturmadığını ve her çocuğun başka yetenekleri ile özellikleri olduğunu unutmayınız.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.