Sağlık Haberleri,Bebek Sağlığı,Anne Sağlığı,Güncel Sağlık Haberleri
https://bit.ly/2Q3jBn5

Erken Doğuma Neden Olan Faktörler

Erken Doğuma Neden Olan Faktörler

Bir çok Avrupa ülkesinde 28. gebelik haftasına kadar olan olgular düşük olarak kabul edilirken Amerika’da düşük sınırı 24. haftaya kadar çekilmiştir. Yirmi İki buçuk haftalık doğup yaşatılan olgular rapor edilmesine rağmen, 25 ile 26. haftalar civarında yaşatılma oranı %50’dir.Ancak klasik bilgi olarak 20. gebelik haftasından önce sonlanan gebelikler abortus kabul edildiği için 20 ile 37. haftalar arası olan doğumları preterm doğum olarak kabul etmek daha doğrudur. Otuzyedinci gebelik haftasından önceki canlı doğumların insidansı %8-10 olarak bildirilmiştir. Ancak yeni doğanda tespit edilen morbidite ve mortalitenin %75’i bu grupta ortaya çıkmaktadır. Ölümcül konjenitalanomaliler dışındaki bütün yenidoğan ölümlerinin %75-90’ından pretermdoğum direkt olarak sorumludur.

REKLAM ALANI

Erken Doğan Bebekte Organ İmmatüritesine Bağlı Gelişen Hastalıklar;

 -RespiratuarDistres Sendromu

 -BronkopulmonerDisplazi

 -Patent duktusarteriozus

 -Nekrotizanenterokolit

 -Hiperbilirübinemi

 -İntraventrikülerHemoraji

 -NeonatalSepsis

 -Retinopati

Erken doğum tehdidi (EDT)’nin tanısı jinekolojik muayene yapılarak servikaldeğişikliklerin saptanması ve üterdinkon traksiyonların varlığının tespit edilmesi ile mümkündür. Ancak tanıda yanlış pozitiflik oranı oldukça yüksektir. Bu durumda hasta hem hastanede gereksiz yere kalmakta hem de masraf artmaktadır. Aynı zamanda tokolitik ajan kullanımının kendisi de anne ve fetüs üzerine bilinen yan etkileri nedeniyle bir risk oluşturmaktadır. Erken doğum tehdidi tanısını koymak için yapılan jinekolojik muayenede Bishop Skoru kullanılmaktadır. Bu tür bir muayenenin objektif olmaması ve her muayenenin enfeksiyonaçısın dan risk oluşturması, kullanımını ve güvenilirliğini kısıtlamaktadır. Aynı zamanda bazı araştırmacılar tarafından jinekolojik muayene ile servikal açıklığın teşhis edilmesinin deiatrojenik olarak prematüre doğum ve eylem için risk faktörü oluşturduğu belirtilmektedir. Serviksin değerlendirilmesinde kullanılabilecek diğer bir yöntem ise transabdominalvetransvajinal yolla yapılan servikal uzunluk ölçümleridir. Bu yöntemle serviks uzunluğu, hunileşmenin mevcudiyeti, hunileşmenin boyu ve genişliği araştırılabilmektedir. Serviksinultrasonografi ile görüntülenmesi, serviks uzunluğu ve erken doğum eyleminin değerlendirilmesinde alternatif bir yöntem olarak görülmektedir. Rahat fark edilebilen servikalefasman ve dilatasyonolmadan önce, gerçek ve yalancı eylem arasında erken dönemde ayrım yapabilmek güçtür. Braxton –Hicks kon traksiyonları yüzünden tek başına uteruskon traksiyonları yanlış yönlendirilebilir. Düzensiz, belirli bir ritme sahip olmayan, ağrılı ve ağrısız olabilen bu kon traksiyonlar, preterm eylem tanısında önemli bir karmaşaya neden olabilir. Seyrek olmayarak, teremden önce doğuran kadınlarda Braxton –Hicks kon traksiyonları olarak değerlendirilen uterus aktivitesi ortaya çıkar ve bu da yanlış şekilde yalancı eylem tanısına yönlendirir.

Etiketler:

Yorumlar
  1. Hi, this is a comment.
    To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
    Commenter avatars come from Gravatar.