Sağlık Haberleri,Bebek Sağlığı,Anne Sağlığı,Güncel Sağlık Haberleri
https://bit.ly/2Q3jBn5

Sağlığı Etkileyen Faktörler Nelerdir?

25.12.2020
422
Sağlığı Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Sağlığı Etkileyen Faktörler Nelerdir?

REKLAM ALANI

Sağlığımızı etkileyen birçok faktör vardır. İnsanların sağlıklı olup olmadıkları, durumlarına ve çevrelerine göre belirlenir. Nerede yaşadığımız, çevremizin durumu, genetik, gelir ve eğitim seviyemiz, arkadaşlarımız ve ailenizle ilişkilerimiz gibi faktörler büyük ölçüde sağlık üzerinde önemli etkiye sahipken, erişim ve sağlık hizmetlerinin kullanımı genellikle daha az etkilidir. Sağlığı etkileyen tüm bu faktörlere sağlığın belirleyicileri denir. Sağlığın belirleyicileri arasında, genlerimiz ve biyolojimiz olduğu kadar yaşam alanımız ve şeklimizde bulunmaktadır. İnsanlar çeşitli genlerle doğar ve bazı insanlarda sıra dışı bulunan bir genetik yapı onun optimum düzeyde sağlık seviyesini düşürebilir. Ayrıca sadece bireysel faktörler değil çevresel faktörler de optimal sağlık seviyesini etkilemektedir. Çevresel faktörler sağlık açsından önemli roller üstlense de bazen tek başına sağlığı etkilemek için yeterlidir. Bazen, bir çevresel tetikleyici genetik olarak duyarlı bir insanda hastalığa neden olabilir Bir başka belirleyici de bireysel davranışlarımızdır. Bu, sigara içmeyi, egzersiz yapmayı veya dengeli bir beslenme programını içerebilir. Pek çok insan sağlıklarının genlerinin ve davranışlarının ne sıklıkta hastalandıkları ya da doktora gittikleri ile ilişkili olduğunu varsaymaktadır. Ancak ne kadar sağlıklı olduğunuzu belirleyen sadece nasıl yaşadığınız değildir. Sosyal ve fiziksel ortamların sağlığımız üzerinde de büyük etkisi var. Bunlara sağlığın sosyal belirleyicileri denir. İnsanların doğdukları, büyüdükleri, yaşadıkları, çalıştıkları ve yaşlandıkları sosyal ve ekonomik koşullar sağlığın sosyal belirleyicileri olarak adlandırılmaktadır. 1980’lerin ortasından bu yana, sağlığın bu belirleyicilerinin nüfusların sağlığı ve refahı için kritik öneme sahip olduğu anlayışı artmış ve sağlığın belirleyicileri artık dünya genelinde neredeyse evrensel olarak sağlık sistemleri tarafından kabul edilmektedir. Kanada Halk Sağlığı Ajansı, 2010 yılında sağlığın 12 temel belirleyicisini ortaya koydu bunlar;

• Gelir ve sosyal statü

• Sosyal destek ağları

• Eğitim ve okuryazarlık

• İstihdam / çalışma koşulları

• Sosyal ortamlar

• Fiziksel ortamlar

• Kişisel sağlık uygulamaları ve baş etme becerileri

• Sağlıklı çocuk gelişimi

• Biyoloji ve genetik donanım

• Sağlık Hizmetleri

• Cinsiyet

• Kültür

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.